Priser fiskekort

Åmot Elvelag tilbyr to fiskekort:

Renakortet (omfatter 5 elver; Søndre Rena, Glomma, Søre Osa, Julussa og Åsta)

Glommakortet (omfatter Glomma, Søre Osa, Julussa og Åsta)

Priser for 2021 er som følger;

Korttype:
Døgn
2 døgn
Uke
Sesong
Under 20 år

Renakortet

210,-

380,-

680,-

1 100,-

550,-

Glommakortet

115,-

210,-

355,-

660,-

330,-

NB; I Glommakortet inngår sportsfiske i elvene Glomma, Julussa, Søre Osa og Åsta, ikke Søndre Rena.

Eget vinterkort for fiske i Løpsjøen, fra Løpdammen og opp til Grasegga øst og vadeplass vest, for perioden 01.12-30.04.