Fiske med sirkelkrok

Ved fiske med mark i Søndre Rena elv tillates kun bruk av sirkelkroker.

Krokingsegenskapene for denne typen kroker er gode. Kroken vil som oftest feste i fiskens "munnvik" og slik redusere skader på fisken i samme grad som man kan se ved bruk av tradisjonelle "J- kroker".

ulike kroktyper

Bildet viser to ulike typer sirkelkroker (a og b) og tradisjonell "J-krok" (c).

Fiske med sirkelkrok fordrer en litt annerledes måte å "sette" kroken på enn det man kanskje er vant til ved bruk av "J-krok". Løft stangtuppen rolig slik at sirkelkroken får tid til å "lete" opp munnviken. Dette gjør at du reduserer faren for kroking dypt nede i svelget med påfølgende skade på fisken, og det letter gjenutsetting av fisken.

Faren for å få krokingsskader i fiskens svelg er avhengig av krokens utforming. Desto større vinkel krokspssen har ut fra krokstammen, desto større er faren for dyp kroking i svelg, med påfølgende skade på fisken.

Sirkelkroker er "størrelseselektive", dvs. at krokens størrelse er viktig for dens krokingsegenskaper. For at kroken skal kunne feste må fisken få hele kroken inn i munnen. Det anbefales derfor å benytte mindre krokstørrelser enn ved bruk av tradisjonelle kroker.

Husk å klemme inn mothaken på kroken.