Gebyr ved overtredelse

Fiskere plikter å lese og sette seg inn i fiskeregler innen fisket starter. Brudd på fiskereglene vil medføre gebyr og/eller anmeldelse.  Ved gjentatte regelbrudd kan Åmot Elvelag inndra fiskekort og nekte vedkommende å kjøpe fiskekort etter nærmere pålegg.

Fiskere som ikke overholder lokalt fastsatte fiskeregler vil bli ilagt et gebyr pålydende kr 2000,- pr. overtredelse. Brudd på offentlig fastsatte fiskeregler vil bli anmeldt til politiet.

Fiskeregler finnes her på våre nettsider, på www.fishspot.no og er i tillegg påført fiskekortet. Videre finnes også fiskereglene som oppslag hos de lokale utsalgssteder og en rekke informasjonspunkter langs elvene i tilknytning til populære fiskeplasser og parkeringsmuligheter.