Gjenutsetting av fisk

 

Bruk krokutløsertang

Anbefalt utstyr

 

Når fisken kjøres på stanga

 

Når fisken skal gjenutsettes